ساعات کاری مجموعه
صبح ها از ساعت 10 الی 14
عصر ها از ساعت 17 الی 23
اخبار و اطلاعیه ها